Met dank aan

Materiële steun van de provincie West-Vlaanderen Voor het werkjaar 2014-2015 krijgen de West-Vlaamse dojo's een extra steun van de provincie West-Vlaanderen. Dankzij een projectsubsidie in het kader van flankerende onderwijsprojecten kon heel wat materiaal aangekocht worden zodat we vanaf september de kinderen extra uitdagingen kunnen aanbieden. Zo zijn er 12 Lego Mindstorm robots, 20 MakeyMakeys, 40 Arduino-kits en een 3D-printer beschikbaar, die door alle Dojo's in de provincie kunnen gebruikt worden.

CoderDojo is volledig gratis voor de deelnemers, dus we bedanken graag de mensen en bedrijven die dit mogelijk maken.

    • Alles wordt centraal gestuurd door CoderDojo Belgium vzw

    • De coaches werken volledig vrijwillig mee (bedankt ook partners en kinderen van de coaches)

    • De Burgerschool van Roeselare om een fantastische zaal en veel materiaal ter beschikking te stellen